Logo huis van de wijk

OP DE HEIDE
TEGELEN-VENLO

Foto van het gebouw De Glazenap
Stichting
Exploitatie
Ontmoetingscentrum
Foto van de Glazenap Soldaat
De Glazenap
Wie was Von Glazenap ?

Baron Von Glazenapp was een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis van Tegelen.

Baron Joachim Reinold von Glazenapp leefde van 1717 tot 1800.

Oorspronkelijk was hij geen Tegelnaar maar kwam uit Pommeren, een grensstreek tussen Duitsland en Polen. Hij diende als officier in het Pruisische leger in delen van Limburg en ook in Tegelen.

De knappe Von Glasenapp ontmoette op een bal de aderlijke dochter van de toenmalige kasteelheer van Tegelen, baron von Hundt. De barones en Glazenap schreven elkaar brieven en werden verliefd.

Glazenap bedacht een listig plan, hoe hij de barones kon huwen.

De barones werd ontvoerd op de Heide door rovers. Eén van de rovers was Von Glazenap en ze trouwde in Duitsland.

Enkele jaren later erft Von Glasenapp het kasteel en hij kreeg de bijbehorende titel, heer van Tegelen.

Von Glazenapp was opgeklommen in het Franse leger tot majoor en richtte zijn eigen privé leger op: de Frei Huzaren. Het kasteel in Tegelen werd flink verbouwd. Hij leefde als een koning. Op een gegeven moment bestond zijn privé leger uit ongeveer 120 man en een groot aantal paarden. Hij kwam in financiële problemen om dit allemaal te bekostigen. Hij gaf een tijdje zijn eigen geld uit, de zogenaamde Glasenäppkes, die in Tegelen als betaalmiddel werd gezien.

Literatuur:http://nl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Reinhold_von_Glasenapp

Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen, telefoon: 077 – 3 73 81 84 email: info@glazenap.nl