Help mee onze leefomgeving aantrekkelijk te houden!

Eind 2021 hebben bewoners uit onze wijk samen bepaald wat zij belangrijk vonden voor hun wijk. De gemeente stelde, een buurtbudget van € 140.000,- beschikbaar om de gekozen bestedingsdoelen in 2022 te realiseren.
(zie www.buurtbudget-opdeheide.venlo.nl)

Wat is er gerealiseerd?

 • De voorzieningen op de ‘Paardenplak’ aan de Molenbeek zijn vernieuwd en uitgebreid.
 • Beweegtoestellen voor volwassenen zijn aangeschaft en worden, na de verbouwing, geplaatst in de openbare ruimte bij bs. de Toermalijn.
 • De buitenruimte van het jongerencentrum Picus kreeg nieuwe voorzieningen.
 • Er zijn kunstwerken geplaatst op de rotonde Glazenapstraat-Steilrandweg, Haammakerspad en de T-splitsing van Glazenapstraat-Brachterweg.
 • Er zijn containertuintjes gerealiseerd.
 • De vijver in de Slenk is opgeknapt.
 • Er zijn speeltoestellen en muziekballen voor peuters en kleuters geplaatst.
 • Er zijn op plekken voorzieningen gerealiseerd die de verkeersveiligheid verbeteren.
 • Er zijn nieuwe groenvoorzieningen op de Hei, zoals de
  ‘hanging baskets’ aan de lantaarnpalen langs de Glazenapstraat en de Kaldenkerkerweg

Neem contact met ons op

Ontmoetings
centrum De Glazenap

Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen

Tel: 077 – 3738184

info@glazenap.nl