Help mee onze leefomgeving aantrekkelijk te houden!

Eind 2021 hebben bewoners uit onze wijk samen bepaald wat zij belangrijk vonden voor hun wijk. De gemeente stelde, een buurtbudget van € 140.000,- beschikbaar om de gekozen bestedingsdoelen in 2022 te realiseren.
(zie www.buurtbudget-opdeheide.venlo.nl)

Wat is er gerealiseerd?

 • De voorzieningen op de ‘Paardenplak’ aan de Molenbeek zijn vernieuwd en uitgebreid.
 • Beweegtoestellen voor volwassenen zijn aangeschaft en worden, na de verbouwing, geplaatst in de openbare ruimte bij bs. de Toermalijn.
 • De buitenruimte van het jongerencentrum Picus kreeg nieuwe voorzieningen.
 • Er zijn kunstwerken geplaatst op de rotonde Glazenapstraat-Steilrandweg, Haammakerspad en de T-splitsing van Glazenapstraat-Brachterweg.
 • Er zijn containertuintjes gerealiseerd.
 • De vijver in de Slenk is opgeknapt.
 • Er zijn speeltoestellen en muziekballen voor peuters en kleuters geplaatst.
 • Er zijn op plekken voorzieningen gerealiseerd die de verkeersveiligheid verbeteren.
 • Er zijn nieuwe groenvoorzieningen op de Hei, zoals de
  ‘hanging baskets’ aan de lantaarnpalen langs de Glazenapstraat en de Kaldenkerkerweg

Neem contact met ons op