De Algemene Hulpdienst Tegelen, Steyl en Belfeld is eveneens een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt. Ze levert daarmee een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid. De hulp is kortstondig, vereist geen speciale deskundigheid en is persoonsgericht. Men gaat er van uit dat de klant geen betaalde kracht kan bekostigen, zelf niet in staat is een klus uit te voeren en dat er voor de gevraagde hulpverlening geen familieleden of bekenden beschikbaar zijn.

Het Meldpunt brengt u in contact met een vrijwilliger die met u afspreekt wanneer de klus wordt uitgevoerd. Voor de klussendienst ontvangt de vrijwilliger van u een kleine bijdrage.
Hulp kan worden aangevraagd door uzelf, maar ook door familie, buren of bekenden.
Een aanvraag doen?
Bel 06- 49341479
(Iedere werkdag van 9-12 uur)
info@AHDTegelenSteylBelfeld.nl

Neem contact met ons op