Contact

Stichting Exploitatie huis van de wijk

De Glazenap

Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen

email: info@glazenap.nl

Tel. nr. : 077 – 3738184

KvK-nr. : 5102010

Gastheren van De Glazenap

Uw Gastheren van De Glazenap

Van L⇒R: Cor, Frans, Leo, Hans.

De stichting exploitatie huis van de wijk

De Glazenap

wordt bestuurd door het team:

Het bestuur van De Glazenap
Functie/Taken: Naam: Contactadres:
Voorzitter Piet Hoeben  077-3 73 31 76
 06 34 01 54 03
Stuur mij een mail
Vice-voorzitter Rosemarie van de Laar-van der Heijden  077-3 26 04 49
Stuur mij een mail
Secretaris Gertie
Kleine-Staarman
06 42 51 00 97
Stuur mij een mail
Penningmeester Con Faassen  077-3 73 64 78
Stuur mij een mail
Bestuurslid Najib Dari  06 44 53 96 51
Stuur mij een mail
Bestuurslid Mohamed Ammi 06 22 95 68 03
Stuur mij een mail
Website en communicatie van de stichting Patricia Schrijver-Hoeben  077-3 73 85 29
Stuur mij een mail
Coördinator Wijkzaken
Bestuurslid uw wijkbus
Wiel Achten  06 12 35 43 77
Stuur mij een mail

Overzicht jaarplannen: