Doelstelling van de Stichting De Glazenap

 

Wat is onze doelstelling ?

De stichting heeft als doel het bevorderen van de saamhorigheid onder de wijkbewoners van de Heide in Tegelen door:

  • Het gebouw te gebruiken als huis van de wijk voor de wijkbewoners;

  • Het organiseren van activiteiten voor de wijkbewoners en het verrichten van al het geen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

 

Daarbij hebben we natuurlijk een aantal uitgangspunten:

Het is belangrijk om bij het gebruik van huis van de wijk en het organiseren van activiteiten steeds de vastgestelde uitgangspunten in de gaten te houden.

  • Het huis van de wijk moet voor alle wijkbewoners toegankelijk zijn;
  • De exploitatie van het huis van de wijk geschiedt uitsluitend en alleen met en door vrijwilligers;
  • de huur- en consumptietarieven worden zodanig laag vastgesteld, dat enerzijds de kosten worden gedekt en anderzijds er geen of nauwelijks financiële problemen zijn voor verenigingen of individuele gebruikers;