Ik leer fietsen!

Vanuit Venlo.fit is Nadya Abou Salman in de werkgroep wijkzaken van de Glazenap vertegenwoordigd. Een zeer welkome aanvulling, omdat Nadya met succes invulling geeft aan de behoefte van allochtone vrouwen om meer en beter te bewegen. Tevens brengt ze op deze manier iedereen in de samenleving bij elkaar.
Beweeglessen
Anno voorjaar 2023 gaat het om beweeglessen voor allochtone vrouwen en het project ‘Ik Leer Fietsen’. De beweeglessen vinden iedere donderdag plaats in de gymzaal aan de Spechtstraat. Meer informatie? Neem dan gerust contact op met Nadya.
Ik Leer Fietsen
Vaak hebben nieuwe medelanders behoefte aan fietslessen om zo hun onafhankelijkheid te vergroten. Dat geldt met name voor vrouwen. Wil je ook leren fietsen? Doe dan mee aan het project ‘Ik Leer Fietsen’.
Je krijgt gratis fiets- en verkeerslessen van een bevoegd fietsinstructeur en ontvangt aan het einde zelfs een certificaat.
In Tegelen op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur. In Blerick op vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Aanmelden? Stuur een e-mail naar Nadya: n.abousalman@venlo.nl
Meer informatie? Neem dan een kijkje op
www.fit.venlo.nl