Feest op de paardenplak

Afgelopen anderhalf jaar is er veel gebeurd op de Paardenplak. Dit mooie stuk openbare ruimte is omgetoverd tot een plek voor jong en oud om te spelen, sporten, bewegen en ontmoeten.

Het is een prachtige plek in de wijk waar iedere wijkbewoner trots op mag zijn.

Het doel van de werkgroep ‘Paardenplak’ is er voor te zorgen dat (vooral) kinderen kunnen blijven spelen en sporten. Dat doen we door faciliteiten en activiteiten aan te bieden en de sfeer te verhogen. In maart staan daarvoor enkele hele mooie activiteiten op stapel. De eerste twee activiteiten sluiten aan bij de NL Doet dagen.

Vrijdag 15 maart: Sportactiviteiten en onthullen naam voetbalveldje.

In de Nieuwsbrief van januari hebben we iedereen opgeroepen om een naam voor het voetbalveldje in te sturen. Het onthullen van de naam en de prijswinnaar zal op 15 maart plaatsvinden. Daarbij organiseert de Werkgroep Wijkzaken samen met Incluzio Sociale Basis en Venlo.fit een sportdag voor alle leeftijdsgroepen. Volwassenen en kinderen!

Het programma start om 14.15 uur en eindigt om 18.00 uur.           

De bekendmaking van de prijswinnaar van de naam zal rond 14.30 uur zijn.
Move2Beat zal er die middag voor zorgen dat iedereen kan bewegen op muziek. Er worden clinics verzorgd voor frisbee slingerbal en free run. Daarnaast is er een voetbaltoernooi.

Voor muziek wordt gezorgd en iedereen die meedoet krijgt een medaille en wat lekkers.

Wil je meedoen? Stuur dan een e-mail naar mkaracaer@incluzio.nl. Doe dat vóór 10 maart 2024. 

Zaterdag 16 maart: Opschonen bosrand en Paardenplak

We zien helaas veel afval en puin liggen in de bosrand en op de Paardenplak. Dit gaan we weg halen. Ook dode struiken en boomtakken halen we weg. Vrijwilligers van De Glazenap/Huis van de Wijk willen dit samen met kinderen en ouders van de wijk gaan doen.

Wij willen hiermee de verbondenheid met de wijk vergroten en er samen voor zorgen dat het bos en de Paardenplak er mooi blijven uitzien.

Daarom vragen wij iedereen om mee te helpen.

We beginnen om 12.00 uur en gaan door tot ca. 16.00 uur.

Wij zorgen voor handschoenen en materialen om mee te helpen opruimen. Trek zelf wel goede werkkleding aan. Er is muziek, koffie/thee limonade en ook hier krijgt iedereen iets lekkers.

Wil je meedoen?

Meld je aan via een e-mail naar klimaatakoord@glazenap.nl of thschwillens@gmail.com.

Zaterdag 30 maart: Paaseieren zoeken; wie vindt het gouden ei?

Ook dit jaar kunnen alle kinderen weer paaseieren komen zoeken op de Paardenplak. En ook nu is er voor iedere leeftijdscategorie weer een gouden ei verstopt. Degene die het gouden ei vindt krijgt een mooie verrassing. Maar ieder kind dat meedoet krijgt een paasei en wat lekkers mee naar huis.

Ook op deze dag is er muziek en limonade.

We beginnen om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door gemeente Venlo en Plus Verbeeten Tegelen.

Nieuwsbrief Mrt 2024

Taalmaatjes gezocht

Wie bij de start van het project ‘Nederlands als tweede taal’ had voorspeld, dat we na anderhalf jaar al onze 64e cursist zouden inschrijven, die hadden we vast en zeker voor gek verklaard. Toch is het zo. De eerste groep is inmiddels klaar met haar cursus A1. De...

Overig nieuws

Infoavond Glazenapplein 24-6-2024

Op maandag 24 juni vindt er in Ontmoetingscentrum de Glazenap een informatiebijeenkomst plaats over de plannen om ons Glazenapplein en omgeving te vergroenen en verduurzamen. We willen u niet alleen op de hoogte stellen maar ook raadplegen over de ‘gedroomde’...

Inclusief spelen op de Paardenplak

Feestelijke opening nieuwe speeltoestellen. Op 25 mei jongstleden zijn de twee speeltoestellen, die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking, feestelijk in gebruik genomen. Het jeugdorkest van Sempre Avanti heette alle bezoekers welkom met vrolijke, muzikale...

De Kruidentuin bestaat 10 jaar

Op zondag 2 juni aanstaande viert de Kruidentuin van 10.00 tot 16.00 uur haar 10-jarig bestaan. De entree is gratis. U bent van harte welkom op het landgoed Holtmühle nabij het keramiekcentrum de Tiendschuur en Chateau Holtmühle. Er zijn rondleidingen, er is een...

De Glazenap op lokale en provinciale TV

Op 10 mei jl. werd het vijfde deel van het programma ‘Van Bulgarije tot Blerick’ uitgezonden op L1-TV. De serie behandelde het thema ‘arbeidsmigranten’ en de laatste aflevering ging o.a. over de cursus ‘Nederlands als 2e Taal’ zoals die door de Glazenap op een unieke...

Kindpakket: ieder kind kan meedoen

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. U kunt een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of eigen ID-kaart voor uw kind. www.venlo.nl/kindpakket-ieder-kind-kan-meedoen Jeugdfondsen Kinderen...

Nieuw visitekaartje Ontmoetingscentrum de Glazenap

De Glazenap heeft een nieuw visitekaartje. Het kaartje is in gebruik genomen om het (voormalige!) algemene emailadres info@glazenap.nl op te splitsen. In de praktijk betekende het gebruik van het voormalige emailadres, dat de voorzitter de berichten telkens moest...

Paaseieren actie 30 maart 2024

Op 30 maart 2024 vond voor de tweede keer een grote paaseieren zoekactie plaats op de Paardenplak, georganiseerd door Stichting Exploitatie Ontmoetingscentrum Huis van de Wijk De Glazenap. Meer dan 140 kinderen, verdeelt in drie leeftijdscategorieën, zochten naar de...

Notulen vergaderingen bestuur, wijkzaken en klimaatakkoord openbaar.

Op haar vergadering in maart jl. heeft het bestuur besloten de (vastgestelde) notulen van haar vergaderingen op de website www.glazenap.nl te publiceren. Dat geldt tevens voor de notulen van de werkgroep Wijkzaken en de werkgroep Klimaatakkoord. Vanaf 24 april kunnen...

De VVV-Venlo StreetLeague 2024 gaat weer beginnen!!!

De VVV-Venlo Streetleague wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd. Dit is een succesvol voetbaltoernooi waarbij sport , buurtbijdragen en Fairplay zorgen voor ontmoeting in stadsdelen Venlo/Tegelen/Blerick. Streetleague is een voetbalcompetitie tussen alle...