Bezoekers van huis van de wijk De Glazenap

Ontvangst bezoekers

Het huis van de wijk moet een laagdrempelige voorziening zijn voor alle individuele gebruikers of verenigingen en stichtingen. Dat betekent dat er ook geen of beperkte financiële belemmeringen moeten zijn voor deze gebruikers.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat het huis van de wijk uitsluitend en alleen door vrijwilligers draaiende wordt gehouden.

De verenigingen en stichtingen die hun activiteiten in het huis van de wijk houden hebben de mogelijkheid om voor hun leden een lagere consumptieprijs te bedingen.

Tegen betaling van een geringe bijdrage per maand, hebben de leden recht op een substantiële lagere consumptieprijs.

Verder worden met de verenigingen en stichtingen die vaste gebruiker zijn van het huis van de wijk afspraken op maat gemaakt over lage huurtarieven.

Alle andere gebruikers betalen het normale commerciële consumptie- en huurtarief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. Piet Hoeben.

tel. 06 – 34 01 54 03