Good governance Stichting Exploitatie Ontmoetingscentrum De GlazenapOntmoetingscentrum De Glazenap

1. Openheid en integriteit

• Het bestuur is open en integer, zowel binnen       de eigen organisatie als naar gebruikers,                vrijwilligers, stakeholders en wijkbewoners.
• Het bestuur geeft duidelijke informatie over procedures en besluiten.

2. Draagvlak, betrokkenheid en participatie

• Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving in de Tegelse wijk Op de Heide
• Het bestuur luistert naar vragen en ideeën van gebruikers, vrijwilligers, stakeholders en wijkbewoners bij onderwerpen die hen aangaan.
• Het bestuur onderneemt actie n.a.v. geopperde vragen en ideeën op voorwaarde dat gebruikers, vrijwilligers, stakeholders en/of wijkbewoners participeren in de uitvoering.
• Het bestuur legt verantwoording af aan gebruikers, vrijwilligers, stakeholders en wijkbewoners over wat er met hun ideeën is gedaan.

3. Goede contacten met gebruikers, vrijwilligers, stakeholders en wijkbewoners

• Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie altijd te bereiken is via meerdere kanalen: face-to-face tijdens de openingsuren van het Ontmoetingscentrum, telefoon, website en email.
• Het bestuur maakt duidelijk wat de gebruikers, vrijwilligers, stakeholders en wijkbewoners mogen verwachten.

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid

• Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend.
• Het bestuur neemt besluiten die nodig zijn om deze doelen te behalen.
• Het bestuur legt de genomen besluiten vast in de notulen van haar vergaderingen. Deze notulen zijn openbaar en ter inzage beschikbaar op de website van de organisatie.
Het bestuur communiceert haar doelen, haar activiteiten om deze doelen te behalen en de behaalde resultaten in haar periodieke nieuwsbrief die in de wijk huis aan huis verspreid wordt, op haar website en sociale media.

5. Legitimiteit

• Het bestuur neemt alleen beslissingen en maatregelen waartoe het bevoegd is.
• Het bestuur leeft de daarbij geldende wet- en regelgeving na.
• Het bestuur kan alle beslissingen altijd rechtvaardigen.

6. Lerend en zelfcorrigerend vermogen

• Het bestuur evalueert en reflecteert, leert van fouten en andere ervaringen om de prestaties te verbeteren.
• Het bestuur kijkt en leert van de manier van werken bij vergelijkbare organisaties en overheden.
• Het bestuur laat zich controleren.

7. Verantwoording

• Het bestuur legt aan de omgeving verantwoording af over het beleid.

Neem contact met ons op