Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn de kurk waarop het Huis van de Wijk drijft.

Zelfstandig prettig wonen en leven in uw eigen wijk is het uitgangspunt.
Het Huis van de Wijk kan hierin een bijdrage leveren

Maatschappelijke voorziening

Huis van de Wijk De Glazenap is een voorziening om de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van burgers te bevorderen. Ze biedt diensten of activiteiten aan en levert een bijdrage aan prettig en zelfstandig wonen en leven in de eigen wijk. Het is een ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners.
Er is plek voor verschillende activiteiten, zoals b.v. biljarten, een kaartclubje, een eetpunt of een cursus. Het biedt een thuishonk aan talrijke verenigingen, clubs, stichtingen en instanties.

Waardering

Het ‘gebruikersonderzoek gemeenschapsaccommodaties 2023’ van de gemeente Venlo toont aan dat onze gebruikers ons waarderen als ‘zeer goed’. We doen er alles aan die kwaliteit te bewaren. Daarbij is betrokkenheid van buurtbewoners van groot belang. U heeft zelf een rol. Uw talenten zetten we graag in bij het bedenken en organiseren van activiteiten.
De wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf. Alleen als het nodig is ondersteunen professionals bij die zelfsturing.

Ons Huis van de wijk

  • is niet persé één gebouw in de wijk; activiteiten kunnen op verschillende plekken plaatsvinden;
  • is vooral ook een manier van samenwerken tussen buurtbewoners en professionals;
  • is een plek waar bewoners en iedereen die actief is in de wijk informatie met elkaar deelt en elkaar versterkt;
  • is een plek waar diensten worden verleend;
  • is een plek waar hulp en ondersteuning gevonden wordt;
  • is een plek waar nieuwe ideeën gerealiseerd worden;
  • versterkt de leefbaarheid in de wijk.

Het bestuur van Glazenap

Patricia Hoeben

voorzitter
voorzitter@glazenap.nl

Piet Hoeben

vice-voorzitter / beheerder
beheerder@glazenap.nl

Geert Hovens

penningmeester
administratie@glazenap.nl

Sjraar Dambacher

secretaris / klimaatakkoord
secretaris@glazenap.nl

Huub van Dijck

bestuurslid / communicatie
communicatie@glazenap.nl

Wiel Achten

bestuurslid / wijkzaken
wijkzaken@glazenap.nl

Sonja Kessels
Mo Ammi

bestuurslid / jongerenzaken
picus@glazenap.nl

Gertie Kleine Staarman

bestuurslid / administratie

Con Faassen

bestuurslid / 2e penningmeester

Neem contact met ons op