Het akkoord van morgen

Het ‘Akkoord van Morgen’ (ook wel Klimaatakkoord) is een initiatief van burgers, verenigingen en instellingen om te werken aan een nieuwe en groene toekomst voor de wijk Op de Heide.

Klimaat

Het gaat om nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuw gebruik. Op de Heide wil een toekomst waarin respectvol wordt omgegaan met het klimaat. Klimaat is daarbij breder dan natuur; het gaat ook over woonklimaat, leefklimaat en sociaal klimaat.

Een akkoord sluiten

Een akkoord sluiten is een afspraak maken om iets samen te gaan doen. Dat vraagt om duidelijkheid. Tegelijkertijd hou je rekening met veranderende omstandigheden. Het akkoord wordt daarom jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De richting is duidelijk, verdere uitwerking is gevraagd.

Samenwerking

De samenwerkende partijen in onze wijk Op de Heide zijn:
de werkgroep Wijkzaken, bs de Toermalijn, de Algemene Hulp Dienst, het Huis van de Wijk, Jongerencentrum Picus, Circulair ambachts-centrum Emmaus, het kringloopcentrum, Plusmarkt Verbeeten, Antares en Muziekvereniging Sempre Avanti.
De gemeente Venlo ondersteunt.

Akkoord van morgen

Het klimaat verandert voortdurend, maar de laatste jaren gaat de opwarming van de aarde erg snel. In 2015 sloten 195 landen een klimaatakkoord. Op de Heide wil een bijdrage leveren en sloot in 2021 met de gemeente Venlo een ‘Akkoord van Morgen’.

Denk hierbij aan:

  • voordelen halen uit zelfstandige opwekking van nieuwe energie en uitwisseling van energie en warmte met bedrijven in de wijk;
  • meer groen ín de wijk, bomenaanplant en bloem- en plukweiden, groenstroken die zorgen voor meer verscheidenheid aan planten en bijdragen aan het aantrekkelijke uiterlijk van de straat;
  • versterking van de voorzieningen in de wijk. Spullen opnieuw gebruiken en repareren (kringloopcentrum, repaircafé en circulair ambachtscentrum).

Subsidies

De gemeente Venlo wil al deze ontwikkelingen aanmoedigen.
Ze stelt subsidies beschikbaar. Deze thema’s zijn actueel:

• Vergroenen Glazenapplein • Hanging Baskets
• Rotonde Steilrandweg
• Duurzame voorzieningen Kaldenkerkerweg
• Voedselbos Paardenplak • Elektrische deelauto’s en -bussen
• Woningisolatie
• Zonnepanelen • Toekomstig gebruik Trappistenklooster en watertoren
• Energietransitie ondernemers • Verkeer en parkeren
• Uitleen gereedschap Kan Doen • Klimaatmarkt
• ‘Groen-blauwe Speelplein Revolutie’ / openbare ruimte rondom bs. de Toermalijn.

Werkgroep

De werkgroep ‘Klimaatakkoord’ bestaat uit:
Bas van den Akker en Nicole Toonen (gemeente Venlo), Ruud Peters (PLUS), Jan Mulder (IVN) Luuk Bruning (Emmaus), Jordi Geraads, Piet Hoeben, Patricia Schrijver, Thijs Schwillens en Sjraar Dambacher (allen Glazenap).

Neem contact met ons op