Een goed voorbeeld van een Huis-van-de-Wijk-activiteit is het bewonersinitiatief dat probeert alle nieuwe bewoners van Op de Heide wegwijs te maken in hun nieuwe woonomgeving.Police Department

Als wij via onze contacten in de wijk of via woningbouw-vereniging Antares horen dat ergens in de wijk nieuwe bewoners zijn komen te wonen, gaan we daar op bezoek om een bloemetje aan te bieden en een praatje te maken. We bieden tevens een informatiepakket over de buurt aan.

Bezoek

Tijdens dit bezoek kan er naar wens uitleg gegeven worden over alle belangrijke zaken die er spelen in onze wijk Op de Heide.
De nieuwe bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten van het Huis van de Wijk om hun ‘inburgering’ in onze gemeenschap te versterken. Als het om niet-Nederlandstalige nieuwe buren gaat, wordt gewezen op de mogelijkheid deel te nemen aan het project ‘Nederlands als 2e taal’.

Hulp

Als u ons mee wil helpen om nieuwe bewoners te bezoeken of als u nieuwe bewoners weet die we helaas gemist hebben, meld dit dan a.u.b.. Dat kan via e-mail nieuwopdehei@gmail.com, of telefonisch op maandag t/m donderdag van 9:00-17.00 uur:
06-18933893
Want iedereen wil zich graag snel thuis voelen…

Neem contact met ons op