Onze jongeren in de wijk

Onze jongeren in de wijk

Door Frank Nooijens

Overlast verbinding en samenwerking

Overlast door hangjongeren tast de leefbaarheid van onze wijk aan.

Het feit dat het onze wijk is betekent ook dat wij het samen moeten oplossen.

Samenwerken betekent niet dat wij als burgers bij overlast meteen de politie moeten gaan bellen. De overheid, gemeente en politie straffen laten uitdelen aan de jongeren.

Dat gaat niet werken !

Jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten:

Als dat ontmoeten samen gaat met overlast dan moeten hen helpen door ze aan te spreken op hun gedrag en vervolgens hen perspectief bieden.

Alleen dan nemen we hen serieus !

Dat kan alleen door samen te werken met elkaar.

Pas wanneer de jongeren dan niet willen, moeten ze gecorrigeerd worden.

Tijdens de bijeenkomst op 16 maart heb ik gezien dat de bereidheid om samen te werken binnen de gemeenschap in Tegelen wel degelijk aanwezig is.

Het gaf mij een goed gevoel en enthousiasme om mij verder in te zetten voor de leefbaarheid in de Tegelse wijken.

Dank u wel daarvoor.

Frank Nooijens

Regisseur jeugdoverlast

Meer lezen hierover: zie het verslag

Knop naar boven