Schakel tussen twee culturen

Stichting Noemidia voor cultuur en dialoog streeft naar een actief burgerschap en leefbare wijken in Tegelen. Ze is een schakel tussen twee culturen waarbij betrokkenheid en participatie van burgers, zowel mannen als vrouwen, centraal staan.
Stichting Noemidia organiseert aansprekende en nuttige activiteiten. Deze worden afgestemd op de behoeften van de Marokkaanse gemeenschap in specifieke zin en de Tegelse gemeenschap en beleidsmakers in bredere zin. De activiteiten liggen in lijn met stichting De Glazenap en de beleidsplannen van de gemeente Venlo.

Stichting Noemidia probeert wijkinwoners te motiveren en te inspireren om zich betrokken en verantwoordelijk te voelen voor hun directe leefomgeving en om hen tips en tools te geven hoe zij dat kunnen doen. Het doel is:

  • De bewoners van de wijk in hun eigen kracht te zetten en hiermee de leefbaarheid in de wijk te vergroten;
  • De dialoog tussen ouders en hun kinderen tot stand te brengen, ouderbetrokkenheid te vergroten en de verbinding tussen de gemeenschap en de wijk te optimaliseren;
  • De dialoog op gang te brengen tussen Marokkanen onderling en tussen Marokkanen en niet-Marokkanen;
  • Informeren en voorlichten over de taal, cultuur en (integratie-) problematiek;
  • Een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving en de integratie, emancipatie en participatie van Marokkanen in de samenleving;

Stichting Noemidia werkt daarbij samen met andere organisaties en personen die deze doelstellingen onderschrijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter
Mo Ammi: mammi@unica.nl

Neem contact met ons op