Taalmaatjes gezocht

Wie bij de start van het project ‘Nederlands als tweede taal’ had voorspeld, dat we na anderhalf jaar al onze 64e cursist zouden inschrijven, die hadden we vast en zeker voor gek verklaard. Toch is het zo. De eerste groep is inmiddels klaar met haar cursus A1. De tweede groep maakt eind maart de beginnerscursus af. Van deze twee groepen hebben zich alweer 21 leden aangemeld voor de cursus A2 voor gevorderden.

Het succes van ons prijswinnend initiatief is vooral te danken aan het feit dat er niet alleen een goede docent voor de groep staat en er gewerkt wordt met een prima methode, maar ook dat er per groep 4-5 taalmaatjes zijn die de les ondersteunen. Vrijwilligers!!!!  Niet alleen uit onze wijk, maar intussen ook uit andere wijken.

Voor de nieuwe cursus A1, die in april start, hebben zich alweer 25 deelnemers aangemeld. En dat worden er nog iedere dag meer. Veel meer dan dat we eigenlijk kunnen ‘bedienen’. Omdat we niemand willen teleurstellen, overwegen we een derde cursus in het leven te roepen. Naast de twee op zaterdag (09.00 tot 11.00 uur en 11.30 tot 13.30 uur), onderzoeken we of er ook in de Glazenap les gegeven kan worden op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Dat kan alleen als het ons lukt de groep taalmaatjes te kunnen uitbreiden. We roepen daarom iedereen met een warm hart voor taal en voor (nieuwe) buren op, om zich aan te melden als taalmaatje. Je hoeft er echt geen leraar voor te zijn. In gesprek gaan met onze niet-Nederlandstalige buren binnen het thema van de les (maar ook buiten dat thema) staat centraal.

Onder het motto “Op de Hei hoort iedereen erbij!” roepen we nieuwe vrijwilligers op zich aan te sluiten bij ons prachtige project. Je beloning bestaat uit de warmte die bij nieuwe ontmoetingen hoort, de dankbaarheid van de ‘leerlingen’ en de trots van iedereen op de vorderingen die gemaakt worden.

Vragen? Bel of mail gerust. Of beter nog: kom eens kijken op zaterdag!!!

 Namens de werkgroep,
Sjraar Dambacher
Nederlandsalstweedetaal@glazenap.nl / sjraar.dambacher@gmail.com

06-24463967

Nieuwsbrief Mrt 2024

Feest op de paardenplak

Afgelopen anderhalf jaar is er veel gebeurd op de Paardenplak. Dit mooie stuk openbare ruimte is omgetoverd tot een plek voor jong en oud om te spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. Het is een prachtige plek in de wijk waar iedere wijkbewoner trots op mag zijn. Het...

Overig nieuws

Infoavond Glazenapplein 24-6-2024

Op maandag 24 juni vindt er in Ontmoetingscentrum de Glazenap een informatiebijeenkomst plaats over de plannen om ons Glazenapplein en omgeving te vergroenen en verduurzamen. We willen u niet alleen op de hoogte stellen maar ook raadplegen over de ‘gedroomde’...

Inclusief spelen op de Paardenplak

Feestelijke opening nieuwe speeltoestellen. Op 25 mei jongstleden zijn de twee speeltoestellen, die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking, feestelijk in gebruik genomen. Het jeugdorkest van Sempre Avanti heette alle bezoekers welkom met vrolijke, muzikale...

De Kruidentuin bestaat 10 jaar

Op zondag 2 juni aanstaande viert de Kruidentuin van 10.00 tot 16.00 uur haar 10-jarig bestaan. De entree is gratis. U bent van harte welkom op het landgoed Holtmühle nabij het keramiekcentrum de Tiendschuur en Chateau Holtmühle. Er zijn rondleidingen, er is een...

De Glazenap op lokale en provinciale TV

Op 10 mei jl. werd het vijfde deel van het programma ‘Van Bulgarije tot Blerick’ uitgezonden op L1-TV. De serie behandelde het thema ‘arbeidsmigranten’ en de laatste aflevering ging o.a. over de cursus ‘Nederlands als 2e Taal’ zoals die door de Glazenap op een unieke...

Kindpakket: ieder kind kan meedoen

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. U kunt een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten op school of de verblijfsvergunning of eigen ID-kaart voor uw kind. www.venlo.nl/kindpakket-ieder-kind-kan-meedoen Jeugdfondsen Kinderen...

Nieuw visitekaartje Ontmoetingscentrum de Glazenap

De Glazenap heeft een nieuw visitekaartje. Het kaartje is in gebruik genomen om het (voormalige!) algemene emailadres info@glazenap.nl op te splitsen. In de praktijk betekende het gebruik van het voormalige emailadres, dat de voorzitter de berichten telkens moest...

Paaseieren actie 30 maart 2024

Op 30 maart 2024 vond voor de tweede keer een grote paaseieren zoekactie plaats op de Paardenplak, georganiseerd door Stichting Exploitatie Ontmoetingscentrum Huis van de Wijk De Glazenap. Meer dan 140 kinderen, verdeelt in drie leeftijdscategorieën, zochten naar de...

Notulen vergaderingen bestuur, wijkzaken en klimaatakkoord openbaar.

Op haar vergadering in maart jl. heeft het bestuur besloten de (vastgestelde) notulen van haar vergaderingen op de website www.glazenap.nl te publiceren. Dat geldt tevens voor de notulen van de werkgroep Wijkzaken en de werkgroep Klimaatakkoord. Vanaf 24 april kunnen...

De VVV-Venlo StreetLeague 2024 gaat weer beginnen!!!

De VVV-Venlo Streetleague wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd. Dit is een succesvol voetbaltoernooi waarbij sport , buurtbijdragen en Fairplay zorgen voor ontmoeting in stadsdelen Venlo/Tegelen/Blerick. Streetleague is een voetbalcompetitie tussen alle...