Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft de voortdurende aandacht van de werkgroep Wijkzaken. In het kader van het Buurtbudget zijn daar investeringen in gedaan.
De T-splitsing op de Glazenapstraat/Kerspelstraat was onveilig voor de fietsers die de berg opkwamen. De situatie is verbeterd door de knik naar links, net voor de afslag, te verwijderen.

Een enquête onder de bewoners maakte duidelijk, dat het invoeren van eenrichtingsverkeer op een deel van de Spechtstraat, de Heidenendstraat en de Brachterweg niet gewenst was. Deze ingreep is daarom geschrapt.

Zebrapad

Het zebrapad en fietspad naar het Glazenapplein is aangepast. Een verhoogd zebrapad / fietspad, met de status van ‘voorrangsweg’, dwingt automobilisten nu om er stapvoets over heen te rijden. Een knipperlichtinstallatie zal de veiligheid verder verhogen.

De weg naar school is meer kindveilig gemaakt door de aanleg van zebrapaden op de Brachterweg en de Tigliënstraat.

Wat komt er nog aan?

Met de gemeente wordt nagedacht over:
– het parkeerbeleid;
– het plaatsen van spiegels op onoverzichtelijk bochten;
– het (d.m.v. gele trottoirbanden) beperken van het parkeren op onoverzichtelijke plekken;
– het structureel beperken van de snelheid op de Kaldenkerkerweg;
– de nieuwe verkeerssituatie die ontstaat bij de herinrichting van de openbare ruimte rondom bs. de Toermalijn.

Neem contact met ons op