Zonder vrijwilligers geen huis van de wijk
Tekst ode aan de vrijwilligers

Alle verenigingen en stichtingen die in het Ontmoetingcentrum zijn gehuisvest leveren twee vrijwilligers, die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de exploitatie of instandhouding van het centrum.

Te denken valt hierbij onder andere aan de werkzaamheden achter de bar, in de keuken, als klusjesman, in de schoonmaak binnen en buiten het gebouw, als bestuurslid, of het beheer van de website.

Ook kan het zijn dat de vrijwilliger zich op een andere manier inzet in of voor de wijk:

  • Groene Brigade";
  • burenhulp;
  • in de werkgroep Wijkzaken;

Inmiddels telt de stichting ca. 100 vrijwilligers. De ervaring van vrijwilligers zelf zijn heel positief. Zij leveren een bijdrage aan de wijk en worden door de gebruiker op handen gedragen, want iedereen weet "zonder vrijwilligers geen ontmoetingscentrum".

De vrijwilligers zijn de kurk waarop het ontmoetingscentrum drijft.

Gelet op onze eigen plannen die we gaan ondernemen (bv het beheer overnemen van jongerencentrum Picus) is uitbreiding van het aantal vrijwilligers nodig.

Indien nodig wordt door het bestuur voor de vrijwilliger toestemming gevraagd voor het verrichten van vrijwilligerswerk aan de organisatie waarvan de vrijwilliger een uitkering ontvangt.

Alle vrijwilligers zijn via een collectief contract van de gemeente Venlo verzekerd voor een:

  • aansprakelijkheidsverzekering
  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering;
  • rechtsbijstandsverzekering;
  • bestuurders aansprakelijkheidsverzekering;

Voor alle vrijwilligers wordt eens per jaar een vrijwilligersavond georganiseerd:


Een gezellig samen zijn onder de vrijwilligers..


Kik hierboven op de foto voor een dia-show
van de vrijwilligersavond 7 december 2018


Indien u een bijdrage wens te leveren aan onze plannen, dan kunt u zich melden bij de voorzitter van het ontmoetingscentrum de Glazenap, Piet Hoeben (06 – 34 01 54 03).

U kunt ook een mail sturen naar het bestuur: info@glazenap.nl


Wij stellen uw inzet zeer op prijs !