Het accent ligt op ‘Doen’

Huis van de Wijk De Glazenap heeft de functie van de voormalige wijkraad overgenomen. Daarvoor heeft ze een ‘werkgroep wijkzaken’ in het leven geroepen. Deze bestaat uit vrijwilligers die specifieke taken beheren. Als een wijkbewoner, een vereniging of een instantie om hulp vraagt, wordt dit gehonoreerd onder voorwaarde dat deze ook zelf een actieve bijdrage levert. Het accent ligt op ‘doen’.
De werkgroep heeft iedere 2e donderdag van de maand overleg. De wijk wordt op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief, de website en/of social media.

De werkgroep ondersteunt via haar klimaatcommissie verder de volgende projecten in de wijk:

Vergroenen / verduurzamen Glazenapplein
Onderhoud Hertenkamp
Inrichting rotonde Steilrandweg
Duurzame ontwikkeling Kaldenkerkerweg
Paardenplak en Voedselbos
Groenvoorzieningen
Electrische deelauto’s en -bussen
Zonnepanelen
Woningisolatie
Klimaatmarkt
Parkeren
Toekomst Trappistenklooster
Toekomst Watertoren
Gratis uitleen tuingereedschappen

Neem contact met ons op