Wijkwethouder
Stadsdeelmanager
Serviceteam
Wijkspreekuur
Incluzio Sociale Basis
Tegels informatie- en Advies punt
Sociaal wijkteam

Wijkwethouder

Het gemeentebestuur wil de afstand tussen gemeente en inwoners verkleinen. Er wordt daarom met ‘wijkwethouders’ gewerkt. Wijkwethouder Frans Schatorjé is ‘het gezicht’ van het college in onze wijk Op de Heide.

Stadsdeelmanager

René Janzen is onze stadsdeelmanager. Hij stimuleert de ontwikkeling van ‘vitale gemeenschappen’, waar de inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving.

Serviceteam

Het serviceteam is een team van professionals van de gemeente Venlo dat in de openbare ruimte werkzaam is. Zij leveren service aan de bewoners en doen aan onderhoud en beheer. Toezicht en handhaving horen ook tot hun taken. Zie ook www.venlo.nl

Wijkspreekuur

Op de dinsdagen in de even weken houden de politie, woningcorporatie Antares, Incluzio Sociale Basis en de gemeente Venlo een spreekuur voor wijkbewoners. Met vragen, informatie, klachten, wensen en initiatieven voor de wijk kunt u terecht van 15.00 uur tot 16.00 uur in De Glazenap.

Incluzio Sociale Basis

Incluzio ondersteunt buurten en inwoners bij het vergroten van hun veerkracht, waardoor het beter lukt om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Wij bieden ondersteuning én zorgen voor verbinding tussen buurtbewoners. Dit doen wij samen met vrijwilligers, stagiairs, buurtbewoners, ondernemers, scholen, huisartsen, ketenpartners en de gemeente. Samen maken we van iedere wijk een vitale wijk in Venlo. Herman van den Eertwegh werkt als buurtcoach van Incluzio in onze wijk. Tel.nr 088-2987653. Zie ook www.incluzio.nl

Tegels Informatie- en Adviespunt

Voor vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg (bv. Wmo-voorzieningen, jeugdzorg, hulp in het huishouden) maar ook met vragen over bijvoorbeeld het gebruik van de regiotaxi, uitleg over ingewikkelde regelingen of hulp bij het invullen van formulieren kunt u terecht bij het
Tegels Informatie Punt (TIP), Kerkstraat 2a, 5932 NN Tegelen. (www.tiptegelen.nl)

Sociaal Wijkteam

Voor hulp en ondersteuning en de aanvraag van WMO-voorzieningen en Jeugdwet-voorzieningen kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam.
U kunt het Sociaal Wijkteam bereiken door het formulier op www.venlo.nl/socialewijkteams in te vullen of de gemeente te bellen via telefoonnummer 14077
Een expert van het Sociaal Wijkteam belt u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Een lid van het Sociaal Wijkteam komt bij u thuis om uw vraag om ondersteuning te bespreken.
Dit noemen we ook wel het keukentafelgesprek.
We leggen e.e.a. vast in een leefzorgplan.
Natuurlijk mag u iemand uit uw eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om te helpen bij uw ondersteuningsvraag.
Zie daarvoor www.venlo.nl/onafhankelijke-clientondersteuning.
Met een medische urgentieverklaring kunt u, als u een woning zoekt, voorrang krijgen bij woningcorporaties.
Meer weten of urgentie aanvragen?
www.venlo.nl/medische-urgentie-voor-woning.

Neem contact met ons op