Voortgang Wijkzaken 2014
WERKGROEP WIJKZAKEN BERICHT:
  • De werkgroep burenhulp is compleet en bestaat uit 4 personen. De werkgroep maakt een plan van aanpak voor de burenhulp en is op zoek naar vrijwilligers die zich op de een of andere manier incidenteel willen inzetten voor wijkbewoners die tijdelijk niet in staat zijn om iets zelf te doen. Dat kan zijn een boodschap doen, een klusje in huis of in de tuin etc. Vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten kunnen zich melden bij Jos Frencken (077-3730908).
  • Voor de aanleg van een moestuin bij beide basisscholen zijn 17 bakken besteld. Verder worden diverse materialen aangeschaft, zodat begin 2015 kan worden gestart. Ook tijdens de lessen op school wordt aandacht besteed aan dit project. De moestuin wordt samen met vrijwilligers, kinderen van de basisscholen en hun ouders aangelegd en onderhouden.
  • De werkgroep Spechtstraat heeft inmiddels met medewerking van een behulpzame wijkbewoner het terrein afgegraven. De speeltoestellen en de jeu de boules baan zijn besteld. het afgegraven gedeelte wordt gevuld met gele zand, waarna door Antares een hekwerk wordt geplaatst.
  • Er is inmiddels een werkgroep jongeren in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de beide basisscholen, de werkgroep wijkzaken en het Ontmoetingscentrum, een jongerenwerker en enkele ouders uit de wijk. Zij gaan in gesprek met de jongeren in de wijk om te horen wat zij willen en hoe ook de jongeren een bijdrage kunnen leveren aan onze wijk. Gestart wordt met de jongeren in de leeftijd van 15 en 16 jaar.
  • Bewoners van de Lijsterlaan willen graag het speelterreintje in het midden van de straat opgeknapt hebben en het daarna samen zelf gaan onderhouden. Hierover is contact met de gemeente. De aangevraagde subsidie uit het SAM-fonds kan echter niet worden toegekend omdat het geld voor dit jaar op is. Daarom wordt het verzoek in 2015 opnieuw bekeken.
  • Bewoners van de Postiljonhof hebben gevraagd of de werkgroep kan helpen bij het vernieuwen van enkele bloembakken. De bewoners willen die zelf vervolgens gaan onderhouden. De bewoners is gevraagd hiervoor een plan met begroting op te stellen. Daarna zal contact met de gemeente worden opgenomen.
  • De werkgroep is verder nog opzoek naar vrijwilligers voor de groenvoorziening, speelvoorzieningen en verkeersaangelegenheden. Weet u iemand of heeft u zelf misschien interesse dan kunt u contact op nemen met de coördinator van de werkgroep Wiel Achten (06-12354377).

 

Slimex Cialis Generico Levitra 20mg Meizitang Soft Gel Viagra Generico Super Kamagra Viagra y Cialis Viagra para mujeres Viagra poppers Kamagra Oral Jelly Viagra Cialis apcalis oral jelly Viagra Strips Levitra opiniones Viagra afecta fertilidad Levitra Generico Kamagra 100 Valif Oral Jelly Viagra opiniones Meizitang Cialis Soft Levitra 20 mg Viagra Original in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge